E-Mejl reading

Av olika anledningar kan det vara både skönt och givande att få vägledning från änglarna. Under en E-mejl reading tonar jag mig in på energin vi kallar för änglar för att få in vägledande information som kan hjälpa dig i livet eller se med nya ögon på situationen du är i, låter ängeln som vill vara med i readingen komma till vårt "möte" för att sedan dra 4 orakelkort och kanalisera ned vägledningen från ängeln till dig. Orakelkorten hjälper till att visa vad du ser just nu i livet, vad du inte ser just där du är i livet, möjligt resultat av det och aktion du är menad att ta - just nu där du är i livet för ditt högsta bästa.

Jag kanaliserar också ned ett vägledande meddelade direkt från änglen till dig som kom till "mötet".

Änglar (och ärkeänglar) förmedlar endast budskap och väglednig av 100% kärlek. Du kommer att få vägledning som du behöver just nu, där du är i livet. Varje reading är helt unik och skiljer sig från gång till gång (om det inte är budskap du behöver höra flera gånger, då kommer det att komma tills du mottagit och förstått vägledningen).

Du kan vara vart som helst i livet, du kan vara i vilken situation som helst för att göra en e-mejl reading. Endast information och vägledning som du är redo för kommer att komma i readingen.

Din e-mejl reading skickas inom 7 dagar efter att mottagit en nytagen bild av dig. Bilden på dig hjälper mig att hitta rätt "kanal" och lättare kan ta emot vägledning till just dig.

Totalt ca 2 A4 med text plus inspelad video på korten som jag drog till dig.

444,00 kr