E-Mejl reading - Ärkeänglar

Reading över Emejl

Tillsammans med Ärkeänglarna, en universiell energi utan ego men fylld totalt av ljus och kärlek, tar jag emot meddelanden och vägledning, skriver ned dom och skickar dom till dig via emejl. Du kan därför läsa kanalisationen närhelst du önskar och känner för det, skriva ut den för att aldrig någonsin gå miste om den.

Allting är energi och när jag skriver ned orden Ärkeänglarna visar mig är min intention att fylla varje ord med kärlek, tacksamhet och andra högfrekventa energier Ärkeänglarna ber mig om, allt för att kanalisationen ska bli laddad med energi som är för ditt högsta bästa och för att stödja din unika utveckling på jorden.

Det går inte i förväg att säga vad som kommer att skrivas ned till dig, men eftersom att Ärkeänglarna vibrerar i högfrekvent energi kommer endast ord av kärlek, tacksamhet och respekt för dig. Det är viktigt att komma ihåg att ord som Ärkeänglarna anser dig behöver höra kommer att dyka upp, ej ord som du själv önskar höra. Detta kan ibland skilja sig åt men komihåg att det är i kärlek och respekt för dig!

E-mejl readingen görs inom 1 månad från att den är betald (betalning sker just nu endast via faktura, brev/swish/emejl via frilans finans). Jag behöver en nytagen bild på dig vilket hjälper mig att ställa in frekvensen att ta emot vägledning till just dig. Du behöver inte höra av dig till mig angående det, efter att du betalt för din reading hör jag av mig till dig och ber dig om en bild på dig själv. 

444,00 kr