HELANDE FLAMMORNA

Under Atlantis gyllene tidsålder var frekvensen på Atlantis så hög vilket gjorde att man hade tillgång till helande flammor som på olika sätt hjälpte människorna att hålla sin frekvens och vibration hög. När Atlantis förstördes försvann dessa flammor från mänsklighetens minne och dessa flammor blev inte längre tillgängliga för oss på grund av vi hade för låg frekvens och vi använde inte flammorna på ett sätt som var för allas högsta bästa. 

En tid senare och när frekvensen på Jorden började att höjas kom dessa flammor tillbaka och våra minnen från när vi själv använt dessa flammor börjar återigen att aktiveras inom oss, och vi får fortfarande tillgång till nya flammor som hjälper oss i vår uppstigningsprocess allt eftersom jorden höjer sin frekvens. 

Alla kristaller som jag säljer i min webbshop är renad med någon av flammorna nedan och vissa av kristallerna är programmerad och sammankopplad med en Uppstigen mästare eller Ärkeängels frekvens som hjälper dig att sammankoppla med den energin på ett tryggt och vackert sätt och tillsammans börja att arbeta med dig och lära känna dig - på samma sätt som man en gång programmerade kristaller och vatten under Atlantis gyllene tidsålder. Vilken flamma kristallen är renad med står och/eller programmerad till står tydligt på sidan. Står det inte? Då är kristallen inte programmerad eller renad. 

Några av de helande flammorna är..

Violetta flamman: Violetta flamman var den första flamman att återkomma till jorden efter Atlantis försvann. Den är en reande energi som transformerar alla lägre energier (alla energier som inte är av kärlek och för ditt högsta bästa) inom dig och omkring dig. Den består av kärlek, kraft och frihet.

Silvervioletta flamman: Denna flamma renar och harmoniserar alla lägre energier (alla energier som inte är av kärlek och för ditt högsta nästa) och hjälper dig att känna harmoni och lugn. Den består av kärlek, lugn, harmoni och frihet. 

Gyllene flamman: Höjer frekvensen inom dig på ett sätt som är för ditt högsta bästa och hjälper dig att hålla frekvensen inom dig hög. Förvandlar alla energier som står i vägen för din expansion! 

Den kosmiska diamantvioletta flamman: Väldigt kraftfull och renande! Kapar lägre energisträngar och transformerar och städar bort lägre vibrationer.